Mosaik

Mosaik från Pronto Kakel.

Pronto Kakel Malmö säljer mosaik, glasmosaik, kristallmosaik, marmor mosaik, Sicis, Bisazza, Trend, Mosaico+. Vi har 24 karat bladguld mosaik, Spegel mosaik, skiffer mosaik och mycket mer.

MOSAIK UPPSÄTTNING?

Copyright Pronto Kakel Copyright Pronto Kakel Malmö.

En instruktion för uppsättning av glasmosaik samt marmor mosaik.

Obs! Glasmosaik viktigt Reklamationer av uppsatt material godkänns inte.

Denna installationsanvisning omfattar installation av samtliga typer mosaik samt marmor sorter vi saluför:

  • Translucent glas / Kristall elller motsvarande 23×23, 2348x8mm (Kristall Mosaik)
  • Amber 20×20 mm tjocklek 3 mm  (Bisazza)
  • Rainbow 15×15 mm tjocklek 3 mm  (Sicis)
  • Bread 25×25 mm tjocklek 18 mm
  • Antique 25×25 mm tjocklek 3 mm
  • Rostfritt stålmosaik 23×48 mm  8 mm tjocklek
  • Marmormosaik i alla former och färger (Bianco Carrara, Nero Marquinia, Travertin, Marfil, Emparador t.ex.)
  • Shell 20×20 mm tjocklek 1,5mm (snäckskals mosaik)
  • Spegelmosaik 20×20 mm tjocklek 3 mm (mirror / spegel mosaics)

Den här installationsguiden är för glasmosaik som är lämpliga för applikationer såsom kök stänkskydd, duschvägg, fontän och spa samt swimmingpooler både ute och inne.

ALLMÄNT OM INSTALLATIONSGUIDEN.

FÖLJANDE ALLMÄNNA INSTALLATIONS OCH FOGNINGS RIKTLINJER AVSER DE FLESTA APPLIKATIONER. DEN TEKNISKA AVDELNINGEN INOM STÖRRE FÖRETAG SOM INSTALLERAR VÅRT MATERIAL KAN LÄMPLIGEN HÖRA AV SIG TILL OSS NÄR DET GÄLLER SPECIFIKA FRÅGOR OM INSTALLATION/MONTERING AV VÅRA PRODUKTER.

LÄMPLIGA VERKTYG:

Mosaiktång, fix-kam 3-5 mm, vattensåg, sandpapper, fog-bräda, fog-svamp, kakelkryss.

UNDERLAG:

Se till att glasmosaiken blir installerad på rätt underlag. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa en bra installation.

Det är viktigt att du väljer rätt underlag/stöd för att installera din mosaik. Nedan listas de olika typer av vanliga underlag:

• Cement Board
• Green Board / Våtrumsskiva
• Betong
• Gips inte pappersbeklädd i våtrum.

Se till att ytan du ska klä med mosaik är ren och hel, fri från smuts, oljor, inklusive eventuella kemiska föreningar och tätningsmedel. Underlaget bör vara fritt från sprickor och vatten. Underlaget skall dessutom vara vattentätt i våtrum enligt BBV 10:1. Där så behövs, använder ni lämpligen leverantörens/materialtillverkarens tätmembran för sprickor och vattenskydd.

Glasmosaik är en reflekterande produkt, och eventuella avvikelser i ditt underlag kan komma att synas efter att mosaiken är uppsatt. Eftersom glas är ett reflekterande produkt så är den inte lämplig i utrymme/golv med skotrafik.

Obs! Glasmosaik viktigtOBS! Installera inte glasmosaik direkt på:

• Spånskiva
• Spånskivor
• Masonite
• Tryck på trä
• Plywood
• Asbest boards

För pool och fontäner, rekommenderar vi att du underlagspreparerar med en diffusionsöppen betong baserad tätmassa armerad med glasfiberväv.

INNAN VI BÖRJAR MONTERA GLASMOSAIKEN:

Montering av glasmosaik innebär vissa grundläggande moment som avviker från att installera keramiska plattor eller sten mosaik. Med denna guide kan man förhindra enkla misstag som kan leda till fel i installationen

Litet format glasmosaik är lättast att skära med glas mosaiksågar eller att klippa med mosaiktång och större storlekar som 2x2cm är bäst skära med en vattensåg. Använd en vattensåg med hög kvalitet t.ex. en diamant “cut-off” eller ett hårdmetall blad.

För att förhindra ojämna kanter, måste glasmosaiken skäras mycket långsamt.
Vänd mosaikbiten upp och ner och skär halvvägs igenom och vänd sedan mosaiken och skär helt igenom . Detta för att minimera flisning av både den glaserade baksidan samt topp ytan av mosaiken.
Klippta kanterna ska slipas/sandas släta innan montering lämpligen med ett sandpapper.

TYPER AV FIX / FÄSTMASSA MAN SKALL ANVÄNDA TILL MOSAIK:

Vi rekommenderar använd ett vitt fix avsett för glas (Med hög vidhäftning särskilt viktigt i pooler/våtutrymmen) till transparent glas eller glas med ljusa kulörer. Om fogfärgen skiljer sig markant från mosaikfärgen bör man överväga att välja ett fix med en så lik färg som möjligt.

Detta p.g.a. ett visst genomsläpp av fix i fogarna kan komma att ske vid montering, och är skillnaden mellan fog och fix ”för stor” kan icke önskvärda optisk fenomen uppträda i ytan.

Plan strykning med slätt spackel rekommenderas för att jämna av ytan efter pålagd fix med fix kam, detta för att minimera s.k. ”pys” eller genomgång av fix.

Vid mörkare glasmosaik eller genomfärgad mosaik bör man därför alltid använda ett mörkare fix. Dock ändå alltid ett fix avsett för glas med högvidhäftning minst 2N/mm2 vid montering i bassäng, duschutrymme, eller motsvarande skall fixet även vara beständigt mot kemikalier samt ständig vattenbegjutning även mot saltvatten vid poolinstallation.

Glas mosaik är ett mycket tåligt material men det är bara så bra som den är installerad och man bör notera att den inte bör utsättas för stark mekanisk eller termisk chock. Alla installations material bör användas enligt tillverkarens anvisningar.

1,5-2 cm mosaik
Applicera tillräckligt med fix för att garantera 100 % täckning av mosaik ytan men inte så mycket att det kommer att “sippra/pysa” ovanför toppen av mosaiken genom nätet och fogen . Använd en 3-4 mm V-tandspackel och platta till de “rader / rillor” skapades vid appliceringen av fixbädd. Lägg endast på så mycket fix som kan täckas med ark inom 10 till 20 minuter eller när ytan fortfarande är våt och klibbig.

2,5-5 cm
Använd en 4-5 mm fyrkants tandspackel och anpassa mängden fix till underlaget. Använd sedan den släta sidan av spackeln till att platta ut skårorna i bädden och skapa en mjuk, konsekvent fixbädd cirka 3 mm “tjock. Lägg endast på så mycket fix som kan täckas med ark inom 10 till 20 minuter eller när ytan fortfarande är våt och klibbig.

MARMOR:

Vid ljus marmor och tunnare marmor >2 cm tjocklek använd ett snabbhärdande vitt fix för att undvika skjuvning och missfärgning av materialet.

Obs! Glasmosaik viktigtOBS! Undvik silikon med ättiksyra som härdar komponent använd en syrafri silikon.

EXPANSIONS / DILATATIONSFOGAR:

Upsättning av mosaik kontroll

Befintliga skarvar i ytan skall ha rörelse fogar och bör installeras även på alla “ändringar i plan” i ytan och där tätningsmaterial måste installeras, och i alla hörn fogar i stället för fogningsbruk Slutanvändaren är ansvarig för att fastställa godkännande av produkten. Installation utgör och innebär ett godkännande av mosaikens utseende och beskaffenhet.Den handgjorda karaktären av glas mosaik skapar en viss konstnärlig variation i skugga, färg, ton och storlek inom varje ark mosaik.

Öppna och inspektera varje kartong med mosaik bekräfta eventuella avvikelser i ton. välj ut 5 ark slumpmässigt från olika kartonger för att etablera färgkontroll under installationen. Innan du monterar mosaiken, att blanda ark från olika kartonger försäkrar slumpmässig placering under installationen. Kontrollera eventuellt arken mot prov innan uppsättning av materialet för att säkerställa acceptabla avvikelser, variationer och kvalitet INSPEKTION.

Obs! Glasmosaik viktigtUppsatt material reklameras EJ.

PLANSTRYKNING UTJÄMNING:

Uppsättning av mosaik plan stryckning

Detta är ett steg som tjänar till att göra underlaget som väljs ut för plattsättning helt jämnt, enhetligt och vitt (gäller ljusa samt transparenta mosaiker) (ett underlag som uppvisar skillnader i färg kommer att förstöra utseendet på den färdiga mosaiken). Använd t.ex. Pronto Kakel’s handspackel vid utjämning måste ytan vara våtrumsgodkänd enligt BBV / BKR skall den först förseglas med en film av lämplig våtrums primer + gummi och eller duk. (Våt zon 1, Våt zon2) Efter att ha berett ytan med ett jämnt skikt av spackel. med en vanlig stålspackel ska den utjämnade ytan ska torka i minst 12 timmar.

FÖRBEREDELSE MÄTNING, MÄRKNING:

Uppsättning av mosaik mätning märkning

Rita linjer på ytan av underlaget som stöd för rätt placering av arken. Lägg tre ark på golvet sida vid sida, så att avståndet mellan arken är detsamma som skillnaden mellan en enda rad och mät ut den totala bredden.  Överför detta mått både horisontellt och vertikalt till väggytan som skall täckas, och med hjälp av en linjal och ett vattenpass, markera ut ett rutnät. Området kommer nu att delas upp i ett antal rutor, varje motsvarande nio ark mosaik.

FÖRBEREDELSE FIX / FÄST MASSA:

Uppsättning av mosaik fästmassa

Förbered den självhäftande ytan genom att blanda ihop fix och vatten, och sprid ut den över en yta inte större än som kommer att behövas av de första nio
arken, med en 3,5-4 mm V-tandspackel. lägg lämpligtvis på ett första tjockt skikt med slät kant spackel, lägg sedan till ett andra skikt med hjälp av den tandade sidan av verktyget, dra jämnt och “kamma”ut fixet, och därmed skapa en enhetligt räfflad fix bädd. Arken kan nu placeras. OBS! skall man inte foga med fix eller fog av samma färg bör ytan förbli plan. För att undvika s.k. ”pys” av överskottsfix genom nätet.

MONTERING UPPSÄTTNING AV GLASMOSAIK:

Uppsättning av mosaik montering

Före montering, torka av baksidan och underlaget med en ren fuktig svamp om så erfordras. Detta kommer att bidra till att uppnå 100 % täckning av fix bädden. OBS! på vägg bör de tjockare fibrerna placeras vertikalt, samt att fogbredden mellan arken måste vara samma som fogspalterna på arken. Annars kommer de enskilda näten synas efter färdig installation.

UTJÄMNING / MONTERING:

Utjämning mosaikMed fast, jämnt tryck applicera mosaik arken med nätet nedåt – fixera mosaiken i fix bädden med hjälp av ett trästycke eller gummiblock för fogning för att skapa en plan yta. Anpassa noga varje ark när det är installerat för att skapa enhetlig fog storlek från blad till blad. Var noga med att det blir samma fog avstånd som på arken. Tvätta bort överskott av eventuellt fix från ytan av plattan med en fuktig trasa eller svamp medan fix bädden är färsk.

JUSTERA FOG BREDDEN:

Uppsättning av mosaik fog bredd?Med alla arken monterade, och innan fixen börjar härda, Kan avståndet mellan arken kan justeras för att säkerställa att alla fogar är av enhetlig bredd. Detta görs genom att skära igenom maskorna längs fogarna med en kniv och eventuellt flytta de angränsande arken marginellt närmare tillsammans eller längre ifrån varandra med hjälp av en liten spackel spade.

Obs! Glasmosaik viktigt

IAKTTAG STÖRSTA FÖRSIKTIGHET I DETTA MOMENT SÅ ATT INTE EVENTUELLT TÄTSKIKT SKADAS!

Detta här är ett steg i mosaik kakel monteringen som kräver stort tålamod, men är också det som ger ett stort mervärde till det färdiga jobbet. Tillåt 24 timmar för fäst massan  att härda. TIPS! man kan också använda kakelkryss med exakt samma mått som fogarna på arken.

OBS! Ytterligare Installationsanmärkning.

Om överskott av fix tillåts att pysa över lämnar lite eller inget utrymme för fogen och man kan inte utan svårighet välja en annan fog färg en den som fixen har eftersom man måste rensa samtliga fogspalter från överskottsfix.

FOGNING:

Uppsättning av av mosaik fogningInnan fogning, ta bort eventuell överflödigt fix från fog spalterna med en kniv, dammsug eventuellt fogarna vid behov och rengör ytan för att ta bort allt damm eller spår av fix. Förbered fogmassan, använd eventuellt flytande latex (helt eller delvis) istället för vatten vid krävande installation t.ex. bassänger OBS! tänk på att den s.k öppettiden minskar drastiskt med tillsatser följ tillverkarens rekommendationer). Använd en liten spackel (helst plast eller gummi repnings risk) lägg på fogen lite i taget, Flytta verktyget diagonalt över arken börja underifrån och stryk sedan nedåt i motsatt riktning, vilket gör att alla fog spalter fylls helt. OBS! Vid fogning av saltvatten bassäng måste s.k. epoxi fog användas då en kalkbaserad fog med tiden fräter bort p.g.a. vattnets korrosiva egenskaper. Vi rekommenderar även Epoxi fog vid bassäng temperaturer över 26C. Fog färg. (det finns upp till 30 olika fog färger och att detta påverkar totalresultatet mycket)

Fog färg spelar en viktig roll i det slutliga utseendet av glas mosaik jobb och bör väljas noggrant. Fog färg som kontrasterar mot mosaik färg tenderar att skapa en “ram” runt varje mosaik. Och om mosaiken är mindre kan detta upplevas ”nervöst” Vår rekommendation är att undvika en för stor kontrast. För t.ex. spegelmosaiken passar pärlgrå bäst.

Fog skarvar bör fyllas helt och därmed göras fria från alla håligheter och gropar. Överskott fogningsbruk bör rengöras från ytan allt eftersom arbetet framskrider, medan fogningsbruket är fräscht och innan det härdar. OBS! Före fogning, testa ett mindre område för att se att ytan inte repas under applicering använd om möjligt en vägg fog med mindre partikel storlek. Vid pool eller bassäng installation kan en fog tillsats bestående av flytande latex helt eller delvis ersätta vattnet vid blandning av fogbruk. Detta för att göra fogen mer vattenavstötande och elastisk.

Glas mosaik har varierande ytstruktur som samlar fogningsbruk vid fognings processen. Även om grundlig rengöring efter fogning tar bort de mesta resterna av fogningsbruk, kommer det alltid att finnas vissa fogningsbruk kvar i hål eller veck yta detta är helt normalt och är ingen defekt i sig. Mängden fogningsbruk synligt även efter monteringen beror främst på färgkontrast mellan fogningsbruk färg och mosaik färg, hur väl plattorna har rengjorts under fogning och läsavstånd. Observera att vid inblandning av latex enligt ovan kommer öppettiden för fogen att vara kortare och rengöringen måste ske direkt. Om detta inte har kunnat uppnås avlägsnas fog rester med latex lättast med thinner.

Fogning kan ske efter mosaiken slutgiltigt härdat fast i fäst massan / Fixet – vanligen 24 timmar efter installation. Applicera fogningsbruk, med eller utan sand (Golv/ eller Vägg), med en gummi spackel, se till att fogningsbruket helt fyller fogarna och att dessa är fria från håligheter eller gropar. Rengör ytan med en ren, fuktig svamp så snart som möjligt efter färdigställt arbete.

RENGÖRING:

 Uppsättning av mosaik RengörningNär fogningen är klar, och innan fogen börjar härda, påbörja rengöringsprocessen med hjälp rengöringsmedel svag utspädd 1-25 fosforsyra för att underlätta tvättprocessen. Förbered en hink med denna produkt och blöt svampen passera den över ytan flera gånger med en cirkulär rörelse för att ta bort fog överskott. Skölj svampen ofta för bästa resultat., upprepa detta moment efter några timmar. Det är viktigt att alltid använda rent vatten för det sista steget i processen. Låt fogningsbruket härda tills att en ”dammig yta” uppstår. Använd en mjuk, torr trasa för att putsa bort dammet och kvarvarande fogningsbruks rester. Slutstädning av fogningsbruk damm och mosaik polering sker med ren, torr polerduk inom 24 timmar efter putsning.

SKYDD:

Entreprenören skall vidta åtgärder för att skydda det färdiga arbetet från skador från andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. OBS! Tillåt inte bygg trafik på färsk mosaik eller nyfogade fogar. Låt bruket/fixet härda i minst 7 dagar före aggressiv användning eller rengöring med ånga. Man kan förlänga det ”NYA” utseendet på fogarna genom att applicera ett s.k. fogskydd från FILA som gör fogarna mer motståndskraftiga mot både smuts och mögel.

RENGÖRING & UNDERHÅLL:

För daglig rengöring, föreslår vi ett vanligt neutralt rengöringsmedel. Använd inte vax, olja, fluorvätesyra eller fosforsyra vid behov utspädd 1:25 testa alltid på ett litet område. eller produkter som innehåller dessa kemikalier. För extra rengöring för att avlägsna kalkavlagringar, rekommenderar vi att du använder ett svagt surt rengöringsmedel. I alla andra fall används vanliga rengöringsmedel skall de användas på de sätt och i det spädnings förhållanden som rekommenderas av tillverkarna, skölj omedelbart och flera gånger med rikligt rent vatten.

Normal rengöring av glas mosaik kan göras med rumstempererat vatten eller rengöringsmedel och en mjuk luddfri trasa. För en mer grundlig rengöring eller för att ta bort envis smuts och fläckar, använd någon av de många mosaik rengöringsmedel som finns tillgängliga via våra mosaik återförsäljare. Vid kalk borttagning iakttag försiktighet med olika typer av syra och prova först på en liten yta för att försäkra er om att inte ytan blir förstörd (mattas).

ÖVRIGT OM UPPSÄTTNING AV GLASMOSAIK OCH MARMORMOSAIK:

Pronto kakel har glasmosaik i hela färgskalan samt mosaik för pool och spa för både inomhus och utomhus.

Pronto kakel har mosaik från bl.a. Bisazza, Trend, Sicis, mosaico+, mosaico più Appiani m.fl. Kristall mosaik i 8mm tjocklek i alla färger. Guldmosaik 24 karat från prontokakel.se, Glasmosaik för Spa, pool, badrum, kök, restaurang och diskotek. Skapa ditt eget glasmosaik mönster hos prontokakel.se. Mosaik i glas som fondvägg.

Vi har sålt glasmosaik med Terylen nät sedan 2004. mosaiken lossnar inte från nätet om man köper kvalité. De reklamationer vi hört talas hos andra leverantörer om har berott på att kunden har använt ett felaktigt fix som inte var avsett för mosaik av glas eller ej avsett för aggressiva miljöer med kemikalier / Klor och eller salt.

Eller också har kunden själv köpt undermålig mosaik som har monterats på cellulosa baserat nät och / eller icke vattenfast klister, detta har medfört att glasmosaiken har lossnat från ytan redan innan fäst massan / fixet har härdat. Arbetet kan också ha utförts vid fel temperatur med exempelvis nattfrost.

Det som är viktigt är att använda ett glasmosaik fix avsett för bassäng med ett högt innehåll av hydrauliska bindemedel med hög hydraulicitet

och stabila alkalibeständiga co-polymerer som därmed har hög vidhäftning mot icke absorberande material såsom exempelvis glas och som är motståndskraftiga mot kemikalier. Utöver detta är det viktigt att poolen om gjuten, att den får torka ut enligt betongleverantörens anvisningar innan tätning och sättning.

Man bör alltså använda ett fix som dessutom har en draghållfasthet motsvarande minst 2N (newton) / mm2 efter 28 dagar.

Man kan ytterligare säkra upp mot separation genom att täta poolen med en diffusionsöppet  tätskikt som man dessutom bäddar in ett glasfibernät i tät massan för att på så sätt öka elasticitetsmodulen i den underliggande ytan. Utöver detta brukar vi rekommendera att använda 50% vatten + 50% latex i fog blandningen också detta för att minska vatteninträngning samt öka elasticitetsmodulen även i fogarna. Vid mycket porös / hålig yta på mosaiken bör latexen undvikas eftersom öppettiden för fogen minskas och rengöringen försvåras.

Glasmosaiken skall baddas in i fix bädden så att fixet kan möta mosaiken och därmed få fulltäckning och vidhäftning under. Detta moment slarvas det ofta med eftersom det kan medföra så kallat pys med fix som tränger upp i fogarna, detta ger merjobb eftersom man blir tvungen att skrapa ur fogarna innan fixet har torkat. Om man underlåter att göra det, så försvårar det i sin tur fogningen om avvikande fog färg skall användas.

Sammanfattningsvis kan man säga att nätet enbart sitter för att underlätta vid montering och har inget att göra med hållfastheten i den slutliga installationen.

Allt arbete med glasmosaik i offentlig miljö pooler, eller Spa eller badrum även privata skall givetvis utföras av en fackman med erforderliga kunskaper av keramisk / glasbeklädnad av pooler eller badhus / Spa-anläggningar.

Skulle ni som kund ha ytterligare frågor kring hur man sätter upp glasmosaik eller marmor mosaik tveka inte att kontakta oss på Pronto Kakel.

Välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>